Here my first version of Corona dashboard (work in progress)

First page gives total deaths per date and the growth percentage. There is a theory that the growth percentage of deaths decreases by 1% per day. For countries with a lot of deaths (China, Iran and Italy) this trend is visible.

datastudio.google.com/reportin

Coronavirus, run on cannabis shops Netherlands 

persconferentie in Denemarken: Premierminister vraagt alle bedrijven met klem niemand te ontslaan. Er komt financieel hulp voor de bedrijven,

Alle werknemers krijgen in principe hetzelfde loon, waarvan 75% door overheid betaald wordt met een max van 3,000 per maand.

Bedrijven krijgen alleen deze hulp als ze niemand ontslaan.

Dus Denemarken neemt zorgen over werk/geld van werknemers weg en zorgt dat de structuren in tact blijven om na de crisis weer vol aan de slag te kunnen,

idee voor NL?

Inspired by @arjen for a great song to start the weekend:
From 2017 Chastity Belt, according to their Bandcamp bio: a real band:
chastity-belt.bandcamp.com/tra

The Gig Economy in 2020 | Jeremias Adams Prassl, University of Oxford

youtu.be/DRe9PpTD2TE

had dit even gemist maar Lotje Ijzermans schijnt half jaar geleden weer begonnen te zijn met show met o.a. nieuwe muziek
3voor12.vpro.nl/tags/psychocan

Voor alle niet-Ziggo klanten die zo WK handbal finale willen zien (12:30):
dr.dk/drtv/kanal/dr1_20875 is wel geo restricted dus VPN nodig en Deens commentaar!

Show more

Chris Bol's choices:

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!