Pinned toot


It took a while but here my intro.
My name is Chris and work as data analyst/visualization and I am into music
And I feel that in a few years time the world will see the fediverse as the standard way to organise social networks and all.
First I opened an account at mastadon.social but afterwards I realized that the true strength of the federation is shown in having a personal Mastodon instance and I set up mastodon.chrisbol.nl/

Kaart met groene initiatieven in Utrecht Oost is flink bijgewerkt door netwerk Groen Oost op chrisbol.github.io/leaflet-sto

‘Populisme’ is dan ook geen vies woord, vindt Imamoglu. ‘Het gaat om wat je wilt bereiken. Als populisme wordt ingezet om mensen weg te zetten en uit elkaar te drijven is het gevaarlijk. Maar als een populistische stijl mensen kan verenigen, heb ik er geen problemen mee.
groene.nl/artikel/stop-met-dat

Nasa did not immediately respond to a question from the Guardian asking if the moon is part of Mars.

Voor wie interesse heeft voor het WK voetbal vrouwen dat vrijdag begint: ik heb een google sheet gemaakt waarmee je alle verschillende scenarios (uitslagen) kan uit testen en vervolgens zien welke teams er doorgaan op basis van stand en alle tiebreakers en wie tegen wie uitkomt in laatste 16.
docs.google.com/spreadsheets/d

Chris Bol boosted
Chris Bol boosted

Hello, World!

This is the first blog post about Marmota, a distributed and Free Software alternative to Spotify (and by extension the majority of the music streaming services)

blog.marmota.nefixestrada.com/

Boosts and feedback appreciated!

Chris Bol boosted

RT @openstreetmap
The humble "node". A basic element of our map data. As of today we have >5 ,000, 000, 000 of them! wiki.openstreetmap.org/wiki/No 

Chris Bol boosted
Chris Bol boosted
Chris Bol boosted

Whoa, I just realized MIT has their own Mastodon instance! The future is now!

mastodon.mit.edu

Chris Bol boosted
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!