Pinned toot


It took a while but here my intro.
My name is Chris and work as data analyst/visualization and I am into music
And I feel that in a few years time the world will see the fediverse as the standard way to organise social networks and all.
First I opened an account at mastadon.social but afterwards I realized that the true strength of the federation is shown in having a personal Mastodon instance and I set up mastodon.chrisbol.nl/

Here my first version of Corona dashboard (work in progress)

First page gives total deaths per date and the growth percentage. There is a theory that the growth percentage of deaths decreases by 1% per day. For countries with a lot of deaths (China, Iran and Italy) this trend is visible.

datastudio.google.com/reportin

persconferentie in Denemarken: Premierminister vraagt alle bedrijven met klem niemand te ontslaan. Er komt financieel hulp voor de bedrijven,

Alle werknemers krijgen in principe hetzelfde loon, waarvan 75% door overheid betaald wordt met een max van 3,000 per maand.

Bedrijven krijgen alleen deze hulp als ze niemand ontslaan.

Dus Denemarken neemt zorgen over werk/geld van werknemers weg en zorgt dat de structuren in tact blijven om na de crisis weer vol aan de slag te kunnen,

idee voor NL?

The Gig Economy in 2020 | Jeremias Adams Prassl, University of Oxford

youtu.be/DRe9PpTD2TE

had dit even gemist maar Lotje Ijzermans schijnt half jaar geleden weer begonnen te zijn met show met o.a. nieuwe muziek
3voor12.vpro.nl/tags/psychocan

Voor alle niet-Ziggo klanten die zo WK handbal finale willen zien (12:30):
dr.dk/drtv/kanal/dr1_20875 is wel geo restricted dus VPN nodig en Deens commentaar!

"Fossil fuel executives should be in court for their crimes against humanity, not helping determine the policy of leading public research institutions"

theguardian.com/education/2019

Kaart met groene initiatieven in Utrecht Oost is flink bijgewerkt door netwerk Groen Oost op chrisbol.github.io/leaflet-sto

Show more

Chris Bol's choices:

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!